REJESTRACJA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Termin zakończenia rejestracji: 29 marca 2021 r.

Jestem członkiem SITP (z opłaconymi składkami za 2020 r. i lata poprzednie)

Jestem czynnym funkcjonariuszem PSP

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty 0.00 zł brutto w dniu na konto Izby Rzeczoznawców SITP, ul. Świętokrzyska 14 pok. 136 00-050 Warszawa za udział w V SEMINARIUM SZKOLENIOWYM „ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – ASPEKTY INŻYNIERSKIE I FORMALNE” na konto nr 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu(ów).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / firmowych ww. przez Administratora Danych Osobowych, tj. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 lok. 134, w celu udziału w seminarium. Moja zgoda może zostać cofnięta, mogę wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądać dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie. Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres sitp@wa.home.pl z adresu e-mail, którego zgoda dotyczy. Zostałem poinformowany, że nie jestem profilowany. Podanie danych jest dobrowolne. Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Firma jest członkiem wspierającym SITP lub jednostką organizacyjną PSP

Formy uczestnictwa

Uczestnictwo w Szkoleniu:
  • każdej osoby – 300 zł. jeśli firma jest członkiem wspierającym SITP lub jednostką organizacyjną PSP
  • każdej osoby – 400 zł. jeśli firma nie jest członkiem wspierającym SITP lub jednostką organizacyjną PSP
Członkowie wspierający SITP 1 000 zł/ pozostałe firmy 1 500 zł
Członkowie wspierający SITP 1500 zł / pozostałe firmy 2000 zł

Powyższe kwoty za poszczególne formy uczestnictwa firm są kwotami netto. Uczestnicy Seminarium otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Za udział w V SEMINARIUM SZKOLENIOWYM „ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – ASPEKTY INŻYNIERSKIE I FORMALNE”, powiększoną o 23% VAT.

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty 0.00 zł + 23% VAT w dniu na konto Izby Rzeczoznawców SITP, ul. Świętokrzyska 14 pok. 134 00-050 Warszawa za udział w V SEMINARIUM SZKOLENIOWYM „ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – ASPEKTY INŻYNIERSKIE I FORMALNE” na konto nr 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu(ów).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / firmowych ww. przez Administratora Danych Osobowych, tj. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 lok. 134, w celu udziału w seminarium. Moja zgoda może zostać cofnięta, mogę wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądać dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie. Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres sitp@wa.home.pl z adresu e-mail, którego zgoda dotyczy. Zostałem poinformowany, że nie jestem profilowany. Podanie danych jest dobrowolne. Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.