SITP

V SEMINARIUM
„ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
– ASPEKTY INŻYNIERSKIE I FORMALNE”

Zarząd Oddziału Stołecznego wraz z Izbą Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
zapraszają na V SEMINARIUM SZKOLENIOWE Online w dniu 31 marca 2021 r.
w formie on-line na platformie internetowej Virtual Meeting System (VMS) SITP.

WIĘCEJ