ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Stołeczny

Oddział Stołeczny SITP został powołany 8 czerwca 1984r. przez Zarząd Główny SITP na wniosek kol. Ludwika Wargockiego - Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a później pierwszego Prezesa Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. W 2019r. Oddział Stołeczny obchodził jubileusz 35-lecia istnienia.

Oddział Stołeczny swoją działalność realizuje w głównej mierze w oparciu o zadania statutowe oraz kierunki określone w uchwałach programowych. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

 • szerzenie wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej, w tym najnowszych osiągnięć światowych w ochronie przeciwpożarowej,
 • dążenie do osiągania pozycji SITP jako autorytetu w zakresie problemów techniczno-zawodowych w pożarnictwie,
 • współpracę i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej,
 • integrację środowiska stowarzyszeniowego,
 • integrację ze środowiskami pożarniczymi innych krajów,
 • podnoszenie kwalifikacji i etyki członków Oddziału,
 • organizowanie konferencji i seminariów technicznych oraz udział w wystawach pożarniczych w kraju i zagranicą.

Obecnie Oddział liczy ponad 250 członków indywidualnych, zorganizowanych w siedmiu kołach:

 • koło przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
 • koło pracownicze przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
 • koło studenckie przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
 • koło przy Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej,
 • koło przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • koło przy RAJ INTERNATIONAL,
 • koło przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Oddział zrzesza 15 członków wspierających.

Spośród wielu form działalności Oddziału Stołecznego SITP do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym, dzięki zrzeszaniu najlepszych specjalistów z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej PIB, a także specjalistów zagranicznych, biorących udział w tych przedsięwzięciach naukowo-technicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową, w tym funkcjonariuszy PSP, projektantów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Stowarzyszenie jest inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym zakresie działa poprzez powołany Ośrodek Certyfikacji SITP w Poznaniu. Obecnie ośrodek prowadzi również certyfikację wyrobów budowlanych.

Od 2002 r. Stowarzyszenie wydaje własne czasopismo – kwartalnik „Ochrona Przeciwpożarowa”.