UCZESTNICTWO

Uczestnictwo

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do udziału zapraszamy funkcjonariuszy z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów, architektów, wykonawców, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkich zainteresowanych.

Formy uczestnictwa indywidualnego:

Uczestnictwo dla członków SITP* i czynnych funkcjonariuszy PSP – 370 zł./osobę brutto

Uczestnictwo dla pozostałych osób – 470 zł./osobę brutto

* dotyczy członków SITP z opłaconymi składkami według stanu na 31.12.2020 r., będącymi na listach członków w ZG SITP.

 

Do udziału w Seminarium Online zapraszamy członków wspierających SITP oraz inne firmy działające w ochronie przeciwpożarowej.

Formy uczestnictwa Firm (po uzgodnieniu z organizatorami):

 • Uczestnictwo w Seminarium:
  • członkowie wspierający SITP i jednostki organizacyjne PSP – 300 zł./osobę **

  • pozostałe firmy – 400 zł./osobę **

 • Rozpowszechnienie materiałów reklamowych wśród uczestników szkolenia (wysyłkowe):
  • członkowie wspierający SITP i jednostki organizacyjne PSP – 1.000 zł. **

  • pozostałe firmy – 1.500 zł. **

 • Prezentacja firmy w formie elektronicznej - emisja wcześniej przesłanego spotu reklamowego /filmu/ lub prezentacji zgodnie z przyjętym programem seminarium (czas 5 min.) Uwaga! Materiał uzgodniony z organizatorami. Liczba firm limitowana. Dokonanie rejestracji po wcześniejszym uzgodnieniu udziału z organizatorami.
  • członkowie wspierający SITP i jednostki organizacyjne PSP – 1500 zł. **

  • pozostałe firmy – 2000 zł. **

** Powyższe kwoty za poszczególne formy uczestnictwa firm są kwotami netto. Uczestnicy Seminarium otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Za udział w V SEMINARIUM SZKOLENIOWYM „ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – ASPEKTY INŻYNIERSKIE I FORMALNE”, powiększoną o 23% VAT.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o udziale w Seminarium!