PROGRAM

8:45 9:00

Logowanie uczestników


9:00 9:10

Otwarcie seminarium i wystąpienia wprowadzająceSesja I
moderator: Piotr Wojtaszewski


9:10 9:55

Referat 1
Zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej

Autor: mgr inż. Ernest Ziębaczewski – Koło SITP przy KG PSP


9:55 10:40

Referat 2
Rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej – aspekty formalne i dobre praktyki

Autor: mgr inż. Rafał Szczypta – Koło SITP przy KG PSP


10:40 11:25

Referat 3
Wymagania w zakresie certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych – aspekty praktyczne

Autor: dr inż. Paweł Janik – CNBOP-PIB, Koło SITP przy KG PSP


11:25 11:40

Przerwa (spoty i prezentacje wizualne firm działających w obszarze ochrony przeciwpożarowej)

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Auburn University USASesja II
moderator: Ariadna Koniuch


11:40 12:25

Referat 4
Problematyka wymagań ochrony przeciwpożarowej w kontekście wyjaśnień udzielanych przez KG PSP w latach 2016-2020

Autor: mgr inż. Karol Mojski – Koło SITP przy KG PSP

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski University of Michigan USA


12:25 13:25

Referat 5
Wybrane aspekty stosowania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Autor: mgr inż. Dariusz Dziwulski, mgr inż. Wojciech Wiśniewski – Koło SITP przy KG PSP


13:25 13:40

Przerwa (spoty i prezentacje wizualne firm działających w obszarze ochrony przeciwpożarowej)Sesja III
moderator: Paweł Rochala


13:40 14:25

Referat 6
Zastosowanie metod uproszczonych do określania klasy odporności ogniowej żelbetowych elementów konstrukcyjnych oraz rozwiązania podnoszące tę odporność – aspekty praktyczne

Autor: dr inż. Paweł Sulik – ITB


14:25 15:10

Referat 7
Błędy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stwierdzane w dokumentacji projektowej podczas przekazywania obiektów do użytkowania

Autor: mgr inż. Ireneusz Kopczyński – Koło SITP przy KW PSP w Warszawie


15:10 15:20

Podsumowanie i zakończenie seminarium.