O SEMINARIUM

Zarząd Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zaprasza w dniu 31 marca 2021 r. na V SEMINARIUM SZKOLENIOWE „ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ –  ASPEKTY INŻYNIERSKIE I FORMALNE”.
Wydarzenie odbędzie się w formie online na profesjonalnej, bezpiecznej platformie internetowej Virtual Meeting System (VMS) SITP.

Seminarium jest organizowane przez Koło SITP przy Komendzie Głównej PSP Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.  Jest to kontynuacja spotkań przeznaczonych dla funkcjonariuszy PSP, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów, architektów, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie poświęcone jest aspektom praktycznym oraz formalno-prawnym wybranych zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.